BYD Han ra mắt - xe điện Trung Quốc tăng tốc như xe thể thao