Trưởng ban bảo vệ dân phố ăn chặn 372 triệu phụ cấp chống dịch

Số tiền 372 triệu đồng hỗ trợ tăng thêm cho các anh em tham gia trong phòng chống dịch COVID-19 bị ông Thịnh chiếm dụng.


Ngày 16/7, UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho hay, đang làm rõ việc ông Đặng Xuân Thịnh, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp, bị tố giác có dấu hiệu chiếm dụng tiền chi cho các lực lượng tham gia phòng chống Covid-19.

Số tiền mà ông Thịnh bị tố chiếm dụng là 372 triệu đồng.Trong năm đợt chi hỗ trợ từ ngày 4/7 đến ngày 7/9/2021 cho các thành phần tham gia phòng chống Covid-19 trên địa bàn, ông Thịnh đã chiếm dụng số tiền khoảng 372 triệu đồng

Ông Thịnh được phân công chi tiền hỗ trợ tăng thêm cho các anh em tham gia trong phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực.

Sau đó, qua công tác kiểm tra, UBND phường Ninh Hiệp phát hiện, trong năm đợt chi hỗ trợ từ ngày 4/7 đến ngày 7/9/2021, ông Thịnh đã chiếm dụng số tiền khoảng 372 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, ông Đặng Xuân Thịnh đã khắc phục nộp lại số tiền 310 triệu đồng cho UBND phường. Riêng số tiền còn lại là 62 triệu đồng vẫn chưa được khắc phục.

Hiện, địa phương đã đình chỉ công tác trưởng ban bảo vệ dân phố này, đồng thời giao cơ quan liên quan điều tra, làm rõ.

0 Nhận xét