Bộ Y tế bổ sung lực lượng cơ động quốc gia chống dịch Covid-19

Sáng 14/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn có văn bản yêu cầu các cơ sở y tế tiếp tục thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng hỗ trợ địa phương có nhu cầu.

Mỗi đội bao gồm 9 thành viên. Đội cấp độ 1 có 3 bác sĩ (truyền nhiễm, đa khoa, nội khoa), 5 điều dưỡng được đào tạo về điều trị Covid-19 và các biện pháp cách ly, một nhân viên giám sát kiểm soát nhiễm khuẩn.

Đội cấp độ 2 có 3 bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực, hô hấp, truyền nhiễm, tim mạch... 2/3 bác sĩ này phải thành thạo kỹ thuật lọc máu, thở máy. Đội còn có 5 điều dưỡng chuyên khoa hồi sức tích cực và một nhân viên kiểm soát nhiễm khuẩn.

Bộ Y tế bổ sung lực lượng cơ động quốc gia chống dịch Covid-19
Mỗi đội phản ứng nhanh có 9 thành viên. Ảnh: Hoàng Giám.

Bộ yêu cầu lãnh đạo các cơ sở y tế cần tự đánh giá năng lực và đăng ký số lượng nhân viên tham gia vào lực lượng cơ động quốc gia. Các nhân viên y tế sẽ được tập huấn về việc điều trị bệnh nhân Covid-19 và biện pháp cách ly. Bộ sẽ chủ động điều phối lực lượng này khi có dịch bệnh xảy ra.

0 Nhận xét